همایش فن دفاع در جرايم علیه امنیت برگزار می شود

همایش فن دفاع در جرايم علیه امنیت با کوشش گروه حقوق و انجمن علمی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، همایش فن دفاع در جرايم علیه امنیت روز شنبه ۱۱ آذرماه ساعت ۱۷ در محل تالار دکتر رزمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد با حضور دکتر محسن رهامی ،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی، برگزار می شود.

باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: رومینا طاهری

 

photo 2017-12-02 10-06-38