یوم الله 12 فروردین، روز بر افراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران گرامی باد

b 12 farvardin 97399 137670

 

دوازده فروردین روزی مبارک و مقدس است که دهانی به وسعت ایران با فریادی رعدآسا و پرطنین خود جمهوری اسلامی را آری گفت.

12 فروردین یکی از روزهای تاریخی و مهم ایران اسلامی است، در این روز با رای اکثریت قاطع مردم، نظام سیاسی کشور پس از 2500 سال از نظام سلطنتی به نظام جمهوری اسلامی وحکومت مردمی تغییر یافت.
در 12فروردین 1358 ثمره مبارزات ضد سلطنتی و طاغوتی و شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ملت ایران به بار نشست و نظام جمهوری اسلامی ایران استقرار یافت.
در این روز ملت ایران با رای 2/98 درصدی خود ساختار سیاسی ، اجتماعی ایران را تغییر داد و جمهوری اسلامی مستقر شد. به همین سبب این روز مبارک از آن پس روز «جمهوری اسلامی» نام گرفت.

روز جمهوری اسلامی بر امت ولایتمدار ایران اسلامی گرامی باد