نشست علمی ردپای دانشجویی؛ کنشگری دانشجویی پیرامون مسائل محیط زیستی

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد؛ نشست علمی ردپای دانشجویی؛ کنشگری دانشجویی پیرامون مسائل محیط زیستی، به همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی در روز دوشنبه 2 اردیبهشت 1398در پردیس دانشگاه فردوسی، سازمان جهاد دانشگاهی، سالن شورا، برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است در این نشست، دکتر یاسر بنی هاشم، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی، وحید جعفری، دانشجو کارشناسی ارشد سیستماتیک اکولوژی دانشگاه فردوسی و امیرعلی برومند، دانشجو مهندسی محیط زیست دانشگاه فردوسی، به عنوان سخنران حضور خواهند داشت.

radepa