نتایج اولیه انتخابات شورای صنفی دانشجویان اعلام شد

photo 2017-11-14 12-28-29 3

با توجه به اتمام رای گیری انتخابات شورای صنفی دانشجویان در دانشکده ها و خوابگاه های در روز سه شنبه 30 آبان 96 ، نتایج اولیه این انتخابات به تفکیک دانشکده ها و خوابگاه ها و به ترتیب تعداد آراء اخذ شده به شرح زیر اعلام می گردد.

بدیهی است بر اساس ماده 12 شیوه نامه اجرایی شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور، حداکثر 24 ساعت پس از این اعلام، در صورت عدم وصول اعتراض نسبت به نتایج، مراتب صحت انتخابات برای تایید و اعلان نتیجه نهایی به مراجع ذیربط گزارش می گردد.

لازم به ذکر است تصمیم گیری در خصوص انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در دانشکده هایی که آراء مساوی کسب کرده اند، پس از دریافت اعتراضات به نتایج انجام خواهد شد.

 

کمیته اجرایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه

 

فایل نتایج انتخابات شورای صنفی