نمایش # 
شيوه نامه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی
آیین نامه تاسیس و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی مصوب 96/7/29
آشنایی با ضوابط و آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان - ویراست 1392
آیین نامه اردوهای دانشجویی مصوب 95/6/15
شیوه نامه اجرایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور-مصوب95/3/10
آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور -مصوب 95/2/7
منشور اجرایی امربه معروف و نهی از منكر در دانشگاه فردوسی مشهد
طرح ارتقای عفاف در دانشگاه فردوسی مشهد
دستورالعمل اردوهاي دانشجويي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي
منشور حقوق دانشجویی
اساسنامه کانونهای فرهنگی و هنری
آیین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 93/08/10
سند اسلامی شدن دانشگاه ها
دستورالعمل «آيين جشن دانش‌آموختگی» دانشگاه ها و موسسات عالی و پژوهشی
نقشه جامع علمی کشور
آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
کتابچه آیين نامه های تشكل های دانشجویی
کتابچه آشنایی با آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان
آئين نامه كانون های فرهنگی هنری
آئين نامه انجمن های علمی
دستورالعمل اجرايی ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهی
آئين نامه « شوراي تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه»
آئين نامه داخلي هماهنگی كانونهای فرهنگی هنری
آئين نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی