همایش "اشتغال زنان فرصت یا تهدید؟"در دانشکده ادبیات برگزار می شود

همایش "اشتغال زنان فرصت یا تهدید؟" به همت  واحد مطالعات زن و خانواده دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، همایش " اشتغال زنان فرصت یا تهدید" روز چهارشنبه ۸ آذرماه ساعت ۱۲ الی ۱۴ در محل سالن دکتر شریعتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور دکتر زعفرانچی ( عضو کارگروه مطالعات زنان و خانواده شورای تحول در علوم انسانی و دکترای اقتصاد) و  دکتر سلطانی ( عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد و دکترای روانشناسی) برگزار می شود.

باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد:رومینا طاهری

photo 2017-11-28 22-33-55

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها