نشست "جنبش دانشجویی به مثابه یک اجتماع خاطره" در دانشکده ادبیات برگزار می شود

به مناسبت 16 آذر نشستی با عنوان "جنبش دانشجویی به مثابه یک اجتماع خاطره " برگزارمی شود .

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد ؛ نشست "جنبش دانشجویی به مثابه یک اجتماع خاطره" به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی یکشنبه 5آذرماه 96 ساعت 12 در محل تالاررجایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد باحضور دکتر مصطفی مهرآیین ,جامعه شناس وعضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار می شود.


باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد : زهرا طالبیان

photo 2017-12-01 17-15-13

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها