جنبش دانشجویی و عدالت خواهی

نشست " جنبش دانشجویی و عدالت خواهی " به کوشش انجمن اسلامی دانشجویان نواندیش برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد،نشست " جنبش دانشجویی و عدالت خواهی"  سه شنبه ۲۱ آذرماه در دفتر انجمن اسلامی دانشجویان نواندیش دانشکده مهندسی ساعت 12:30 با حضور دکتر اسلامی و محمد رضوانی ( دانشجوی دکتر علوم سیاسی) برگزار می شود.

شایان ذکر است در این نشست  جنبش دانشجویی" ماه می " و نسبت آن با جنبش دانشجویی ایران بررسی می شود.


باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: رومینا طاهری

 

photo 2017-12-12 10-51-33

گزارش تصویری

  • اختتامیه نخستین رویداد ملی کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه فردوسی مشهد

    اختتامیه نخستین رویداد ملی کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه فردوسی مشهد-  23 فروردین ماه 98

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها