انتصاب علی توکلی به عنوان عضـو شوراي حمـایت و نظارت انجمن ها و اتحادیه هاي علمی دانشـجویی

علی توکلی ،دبیراتحادیه انجمن هاي علمی دانشجویی مهندسی آب، به عنوان عضو شوراي حمایت و نظارت بر انجمن ها و اتحادیه هاي انجمن هاي علمی دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ، انتخاب شد .

 به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد ، علی توکلی ،دبیراتحادیه انجمن هاي علمی دانشجویی مهندسی آب،از سوی سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی به عنوان عضو شوراي حمایت و نظارت بر انجمن ها و اتحادیه هاي انجمن هاي علمی دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ، انتخاب شد .

 باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد : مینا شهابی

لازم به ذکر است متن حکم به شرح زیر می باشد :

 جناب آقاي علی توکلی
دبیر محترم اتحادیه انجمن هاي علمی دانشجویی مهندسی آب

با سلام و احترام؛
بـا عنـایت به انتخـاب جنابعـالی از طرف دبیران اتحادیه هاي علمی دانشـجویی به عنوان عضـو شوراي حمـایت و نظارت انجمن ها و اتحادیه هاي علمی دانشـجویی و به اسـتناد ماده » 30آیین نامه تأسـیس و فعـالیت انجمن هـا و اتحـادیه هـاي انجمن هـاي علمی دانشـجویی« به موجب این حکم از فروردین ماه 1396به مدت یکسال به عنوان عضو شوراي حمایت و نظارت بر انجمن ها و اتحادیه هاي انجمن هاي علمی دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري منصوب می شوید.
امید است با استعانت از خداوند متعال در راستاي حمایت و تقویت انجمن هاي علمی دانشجویی و ترویج اخلاق علمی در دانشگاه هاي کشور گام هاي مؤثري بردارید.

با آرزوي توفیق الهی
حسین میرزایی
سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی

 

tavakoli

گزارش تصویری

  • حال و هوای امتحانات ترم دوم سال تحصیلی 98-97

    حال و هوای امتحانات ترم دوم سال تحصیلی 98-97

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها