برنامه بازدید و گفتگوی صمیانه اساتید در محل اتاق و خوابگاه دانشجویان

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان. برنامه بازدید و گفتگوی اساتید را در محل اتاق و خوابگاه دانشجویان با عنوان طرح خدا قوت ویژه ایام امتحانات برگزار می‌شود.

دانشجویان علاقه مند می‌توانند جهت هماهنگی حضور اساتید در محل خوابگاه خود با شماره تلفن‌های 09358191427/38806924  تماس حاصل نمایند.

اساتید محترمی که اعلام  آمادگی نمودند به شرح زیر است:

دکتر ناهید خوشرفتار/دانشکده علوم ریاضی، گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی

دکتر مجید میرزا وزیری/ دانشکده علوم ریاضی،گروه آموزشی ریاضی

دکتر هادی جباری/ دانشکده علوم ریاضی، گروه آموزشی آمار

دکتر احمد آفتابی ثانی/ دانشکده مهندسی، گروه آموزشی مهندسی عمران

دکتر علی دشتی/ دانشکده مهندسی، گروه آموزشی مهندسی شیمی

دکتر محمدهادی مؤید/ دانشکده مهندسی، گروه آموزشی مهندسی متالوژی و مواد

دکتر مصطفی میرجلیلی/دانشکده مهندسی، گروه آموزشی مهندسی متالوِژی و مواد

دکتر حسین اخلاقی امیری/دانشکده مهندسی،گروه آموزشی مهندسی شمیم و مهندسی نفت

دکتر فریبرز رحیم نیا/دانشکده علوم اداری و اقتصادی، گروه آموزشی مدیریت

دکتر مجتبی پورسلیمی/دانشکده علوم اداری و اقتصادی، گروه آموزشی مدیریت

دکتر محمدرضا عباس زاده/ دانشکده علوم اداری و اقتصادی، گروه آموزشی حسابداری

دکتر محمد جواد رنجکش/دانشکده علوم اداری و اقتصادی، گروه آموزشی علوم سیاسی

سیدمحمد مهدی قبولی درافشان/ دانشکده علوم اداری و اقتصادی، گروه آموزشی حقوق

دکتر مسعود تقی زاده/ دانشکده کشاورزی، گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی

دکتر علیرضا فرید حسینی/  دانشکده کشاورزی، گروه آموزشی مهندسی آب

دکتر محسن کاهانی/دانشکده مهندسی، گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

دکتر رضا منصفی/ دانشکده مهندسی، گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

دکتر علیرضا سلیمی/ دانشکده علوم، گروه آموزشی شیمی

دکتر سید کیوان حسینی/دانشکده علوم،مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی

دکتر مهدی مجتهدی/ دانشکده الهیات و معارف اسلامی، گروه آموزشی تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دکتر جواد عباسی/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه آموزشی تاریخ

دکتر ابوالقاسم گلیان/دانشکده کشاورزی، گروه آموزشی علوم دامی

دکتر ابوالفضل غفاری/ دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، گروه آموزشی علوم تربیتی

دکتر حسن برجی/ دانشکده دامپزشکی، گروه آموزشی پاتوبیولوژی

دکتر محب علیان/ دانشکده دامپزشکی، گروه آموزشی پاتوبیولوژی

دکتر میرزایی/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه آموزشی علوم اجتماعی

دکتر احمد ضابط/ دانشکده مهندسی، گروه آموزشی مهندسی متالوِژی و مواد

دکتر سید یاسر بنی هاشم/دانشکده مهندسی، گروه آموزشی مهندسی عمران

دکتر علی مشاوری نیا/ دانشکده دامپزشکی، گروه آموزشی پاتوبیولوژی

دکتر شهناز بمبئی چی/ دانشکده علوم ورزشی، گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی

خدا قوت

 

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها