اطلاعیه سخنرانی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، نشست "رویکردهای اجتماعی مدیریت شهری در مواجهه با اعتراضات شهری: تحلیلی بر اعتراضات اخیر" در روز پنجشنبه 28 دی ماه 1396 در ساعت 12:30 در محل: میدان شهدا، ساختمان شهرداری، جنب نمازخانه، اتاق جلسات برگزار خواهد شد.

سخنرانان:

دکتر ابراهیم فیاض/ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر غلامرضا صدیق اورعی/ عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

 

فرهنگ

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها