کرسی ترویجی "طرح مسئله حقوق زنان در دوره قاجار" برگزار می‌شود

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد؛ کرسی ترویجی "طرح مسئله حقوق زنان در دوره قاجار" با ارائه علی باغدار دلگشا در روز دوشنبه 7 اسفندماه 1396 ساعت 12 در محل قطب علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می‌شود. 

کمیته ناقدان: 

دکتر هما زنجانی زاده؛ استاد پیشکسوت علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مهدی نجف زاده؛ دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

دبیر جلسه: دکتر محمدتقی ایمان پور؛ استاد گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

tarviji

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها