شبکه های اجتماعی مجازی

شبکه های اجتماعی مجازی

 

شبکه های اجتماعی مجازی

1-      برنامه‌ریزی و هماهنگی با تشکل‌های دانشجویی، کارمندی و اساتید برای تقویت حضور و فعالیت آن‌ها در فضای مجازی

2-      تشکیل جلسات کارگروه مشورتی شبکه‌های اجتماعی دانشگاه.

3-      ارایه پیشنهاد به واحد آموزش در زمینه فعالیت در حوزه‌های مجازی

4-      اطلاع‌رسانی به دانشگاهیان در حوزه فعالیت‌های مجازی

5-      رصد محتوایی فعالیت دانشگاهیان در فضای مجازی

6-      همکاری و مشاوره فرهنگی اجتماعی در جهت بهبود پیوسته پایگاه اشتراک دانش (پاد) با مرکز رایانه دانشگاه

7-      همکاری و مشاوره فرهنگی اجتماعی در جهت بهبود سیستم وبلاگ‌های دانشگاه با مرکز رایانه دانشگاه

8-      تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها