آیین نامه انجمن های علمی
فرم ارائه طرح 
افتخارات
پیوندهای مرتبط

فراخوان چهاردهمين جشنواره نشريات دانشجويي دانشگاه فردوسي اعلام شد

نشریات چهاردهم

چهاردهمين جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با هدف ترویج و ارج نهادن به آثار مکتوب دانشجویان دانشگاه در زمینه‌هاي  علمی و غير علمي برگزار می‌شود.

مديران مسئول نشريات جهت شركت در اين جشنواره مي بايست تا 30 ديماه 93 ضمن انتشار نسخه الكترونيكي آرشيو كامل نشريه در پرتال سند(sanad.um.ac.ir)، دو نسخه از دو شماره آخر نشريه خود را به خانه نشريات دانشگاه تحويل نمايند.

 بخش هاي جشنواره: 

1-      غيرعلمي (سیاسی، فرهنگی اجتماعی، هنري، ادبي)

2-     علمی –تخصصی

جوايز جشنواره در هر بخش:

عنوان اول

 300هزار تومان اعتبار چاپ + تندیس جشنواره

عنوان دوم

 200هزار تومان اعتبار چاپ + تندیس جشنواره

عنوان سوم

 150هزارتومان اعتبار چاپ + تندیس جشنواره

+ به همراه اردوي فرهنگي بازديد از كتابخانه ملي و مركز اسناد ايران و مراكز مطبوعاتي
 

 نکات مهم:

1-      مهلت تحويل آثار تا 30 ديماه مي باشد.

2-      آثار رسيده به دبيرخانه در دو حوزه ي نشريات علمي و نشريات غيرعلمي داوري مي گردد.

3-   برگزيدگان جشنواره چهاردهم در اختتاميه جشنواره پانزدهم كه در خردادماه برگزار مي گردد تقدير بعمل مي آيد.

4-    مدير مسؤلان نشريات بايد در  صورت داشتن مدرك كارگاهي معتبر و همچنين دريافت تقديرنامه در جشنواره هاي ديگر،استاني و يا كشوري آنان بايد به دبيرخانه تسليم كند.دبيرخانه پس از استعلام از صحت اين مدارك انان را در داوري و امتيازات مربوطه مورد استفاده قرار خواهد داد.

5-      نسخه الكترونيكي آرشيو كامل نشريه بايد در پرتال سند(sanad.um.ac.ir) درج شده باشد.

6- مديران مسئول بايد دو نسخه از دو شماره آخر نشريه خود را كه در شش ماه گذشته چاپ شده باشد.به خانه نشريات دانشگاه تحويل نمايند.

7-      حمايت هاي خانه نشريات مديريت فرهنگي براساس رتبه ي نشريات در جشنواره ي نشريات صورت مي پذيرد.

 

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها