نشست بررسی وضعیت فعلی ایران با عنوان "سرنوشت امید در روایت اعتدال" برگزار می‌شود

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد؛ نشست بررسی وضعیت فعلی ایران از سه منظر اقتصاد، سیاست داخله و روابط بین‌الملل، با حضور دکتر علی چشمی، استادیار گروه اقتصاد، دکتر روح اله اسلامی، استادیار گروه علوم سیاسی و دکتر محمدجواد رنجکش، استادیار گروه علوم سیاسی، روز سه شنبه 16 مرداد ماه 1397 ساعت 11 در محل سالن شورای سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی واقع در دانشگاه فردوسی، برگزار می‌شود.

etedall

گزارش تصویری

  • اختتامیه نخستین رویداد ملی کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه فردوسی مشهد

    اختتامیه نخستین رویداد ملی کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه فردوسی مشهد-  23 فروردین ماه 98

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها