پادکست‌های خبری باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی

پادکست 8- 28 مهرماه 1397

پادکست 7- 20 مهر 1397

پادکست 6- 24 مرداد 1397

پادکست5- 8 مرداد 1397

پادکست4- 3 خرداد 1397

پادکست 3- 28 اردیبهشت 1397

پادکست 2- 19 اردیبهشت 1397

پادکست 1- 6 اردیبهشت 1397

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها