پادکست‌های خبری باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی

پادکست 12- 15 اسفندماه 1397

پادکست 11- 2 اسفندماه 1397

پادکست 10- 17 دی ماه 1397

پادکست 9- 11 دی ماه 1397

پادکست 8- 28 مهرماه 1397

پادکست 7- 20 مهر 1397

پادکست 6- 24 مرداد 1397

پادکست5- 8 مرداد 1397

پادکست4- 3 خرداد 1397

پادکست 3- 28 اردیبهشت 1397

پادکست 2- 19 اردیبهشت 1397

پادکست 1- 6 اردیبهشت 1397

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها