نشست تخصصی "سیاست پا در کفش موزه می‌کند" برگزار شد

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد؛ دومین نشست تخصصی موزه دانشگاه با عنوان "سیاست پا در کفش موزه می‌کند" با سخنرانی دکتر محسن خلیلی عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، در روز ۱ آبان ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۲ در محل موزه دانشگاه فردوسی برگزار شد.
دکتر خلیلی در تعریف موزه گفت: موزه میراث انسانی را گردآوری، نگهداری، نمایش و آموزش می‌دهد. موزه ها مخاطب جذب می کنند، استعداد‌های نوین کشف می‌کنند ، به تبادل تجربه می‌پردازند و به گفت وگو دست میزنند.
دکتر خلیلی کار ویژه های موزه را آموزشی، هنری، تفریحی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانست و افزود: موزه خشونت را نفی می‌کند، به تلطیف فضای نظامی کمک می کند، افراد را با مذاهب و ملیت‌های مختلف آشنا و در رویکرد دولت‌ها تغییر ایجاد می کند.
دکتر خلیلی بیان کرد : هدف از ایجاد موزه زوال فراموشی و بازتولید گذشته است و هدف از ایجاد موزه مفهومی آگاهی بخشی و انتقال آن به نسل های بعد و جلوگیری از اشتباهات مشابه است.
وی در ادامه در خصوص نقش موزه گفت: موزه تصویر نگاهمان به آینده را زنده می‌کند و نباید از موزه به معنای " کهنه گرایانه " استفاده شود بلکه موزه بازتولید آینده است.

mouze

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها