انتصاب مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد

kermany3

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد؛ دکتر محمد کافی رییس دانشگاه فردوسی مشهد، طی حکمی دکترمهدی کرمانی را به عنوان مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه این دانشگاه منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

بر اساس پيشنهاد معاونت محترم فرهنگي- اجتماعي دانشجويي با عنايت به مراتب تعهد، تجربه و شايستگي‌هاي جناب‌عالي، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به عنوان « مدير فرهنگي و فعاليت‌هاي داوطلبانه دانشگاه» منصوب مي‌شويد. انتظار دارم بستر مناسبي براي فعاليت‌هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي اعم از علمي، سياسي، مذهبي، هنري، تفريحي و هرگونه فعاليت‌هاي فرهنگي- اجتماعي قانون مدار در جهت پويايي و شادابي محيط دانشجويي مورد آماده نماييد. اميدوارم با اتخاذ تدابير مناسب در چارچوب برنامه راهبردي و سياست‌هاي كلان دانشگاه و با راهبرد دانشجو محوري در انجام وظايف مربوطه موفق باشيد.

دکتر محمد کافی
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

شایان ذکر است دكتر مهدی كرمانی استاديار گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. معاون مركز مشاوره و توانمندسازي و مسئول دفتر آموزش هاي شهروندي و مهارت هاي اجتماع محوردانشگاه، مدیر برنامه ریزی و کنترل عملکرد و مدیر پژوهشی ستاد توانمند سازی زنان شهرداری تهران، دبیر اجرایی اولین برنامه پژوهشی و همایش زنان و زندگی شهری، مشاور تحقیق و توسعه شهردار منطقه 9 و کارشناس اداره کل ارزشیابی مدیران شهرداری تهران از سوابق اجرایی دكتر مهدی كرمانی می باشد.

 

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها