درخواست مجوز نشريات

جهت درخواست مجوز نشريات بايد به پورتال دانشگاه خود مراجعه نمائيد و از طريق پورتال درخواست خود را ارسال نمائيد

راهنما : جهت پر کردن و ارسال فرم از مرورگر firefox استفاده نمایید.

پورتال دانشگاه

  1. خبرها
  2. آخرین نظرها