تازه‌های نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

tarkib2

پنجاه و ششمین شماره دو هفته نامه وقایع اتفاقیه به صاحب امتیازی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی

بخش اختصاصی نشریه در سامانه سند: https://sanad.um.ac.ir/vaghaye

vaghaye56

نخستین شماره فصلنامه آوای سلامت به صاحب امتیازی انجمن علمی سلامت گله‌های شیری

بخش اختصاصی نشریه در سامانه سند: https://sanad.um.ac.ir/avayesalamat

avayesalamat1

دومین شماره ماهنامه میزگرد به صاحب امتیازی ابوالفضل قاسم زاده

بخش اختصاصی نشریه در سامانه سند: https://sanad.um.ac.ir/mizegerd

mizegerd2

هفتاد و پنجمین شماره فصلنامه تاریخ پژوهی به صاحب امتیازی ابوالفضل قاسم زاده

بخش اختصاصی نشریه در سامانه سند: https://sanad.um.ac.ir/tarikhpajohi

tarikhpajoohi75

هفتمین شماره فصلنامه نگرش جغرافیایی به صاحب امتیازی انجمن علمی جغرافیا

بخش اختصاصی نشریه در سامانه سند: https://sanad.um.ac.ir/geographicatitude

negareshjogh7

نخستین شماره فصلنامه عمار به صاحب امتیازی مهلا غلامپور

بخش اختصاصی نشریه در سامانه سند: https://sanad.um.ac.ir/ammar

ammar1

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

گزارش تصویری

 • برنامه نقد آلبوم موسیقی ماه و ماهی- اردیبهشت 1398

  برنامه نقد آلبوم موسیقی ماه و ماهی- اردیبهشت 1398

 • افتتاح نمایشگاه عکس برداشت آخر و ورکشتاپ سینماتوپوگرافی- اردیبهشت ماه 1398

  افتتاح نمایشگاه عکس برداشت آخر و ورکشتاپ سینماتوپوگرافی- اردیبهشت ماه 1398

 • هشتمین سالگرد تدفین شهدای دانشگاه فردوسی مشهد و اختتامیه راهیان نور- اردیبهشت ماه 1398

  هشتمین سالگرد تدفین شهدای دانشگاه فردوسی مشهد و اختتامیه راهیان نور- اردیبهشت ماه 1398

 1. اخبار
 2. اطلاعیه ها
 3. نظرها