تغییر زمان برگزاری جشنواره ایده ها و فرصت ها

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد؛ دبیرخانه ستاد اجرایی جشنواره ایده ها و فرصت ها اعلام کرد بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری جشنواره؛ مقرر شد در راستای ارتقاء کمّی و کیفی آثار دریافتی، این رویداد با شرایط و ضوابط جدید در زمان دیگری که متعاقبا اعلام خواهد شد، برگزار شود.


photo 2019-04-25 10-15-15

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها