اَلْبُـكاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ نَجاةٌ مِنَ النّارِ

رسول خدا صلی الله علیه و آله :

اَلْبُـكاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ نَجاةٌ مِنَ النّارِ ؛

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : گريه از ترس خدا، مايه نجات از دوزخ است.