انتصاب دكتر كامران داوری به سمت معاون فرهنگی-اجتماعی و دانشجويی دانشگاه

davari 0

دكتر محمد كافی، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمی دكتر كامران داوری استاد گروه آموزشی علوم مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه را به سمت معاون فرهنگی - اجتماعی و دانشجويی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در این حکم آمده است : 

ضمن تشكر از زحمات ارزشمند حضرت‌عالي در طي مدت تصدي معاونت دانشجويي و نظر به اصلاح ساختار سازماني دانشگاه و ادغام معاونت‌هاي فرهنگي و اجتماعي و دانشجويي، با عنايت به مراتب تعهد، تجربه و شايستگي‌هاي شما به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت 2 سال به عنوان معاون فرهنگياجتماعي و دانشجويي دانشگاه منصوب مي‌شويد.

جنابعالي در تجربه موفق گذشته خود در اين مسئوليت به خوبي تناسب و توازن لازم در حوزه هاي فرهنگي- اجتماعي ، دانشجويي، تربيت بدني و ساير واحد هاي ذيربط را رعايت فرموده ايد كه اميدوارم پس از ادغام دو معاونت نيز  كماكان شاهد نشاط و پويايي محيط هاي دانشجويي و فعاليت جاري آنان باشيم.

لازم به ذکر براساس نمودار سازمانی جدید دانشگاه فردوسی مشهد که در تاریخ 12 خرداد ماه 1395 به تصویب هیئت امنای دانشگاه فردوسی رسید و پس از تایید وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در تاریخ 29  آذر ماه 95 توسط دکتر باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت به دانشگاه فردوسی مشهد ارسال گردید، معاونت دانشجویی دانشگاه به معاونت فرهنگی - اجتماعی و دانشجويی دانشگاه فردوسی مشهد تغییر نام داد.

از سوابق اجرایی دکتر داوری در دانشگاه فردوسی مشهد می توان به معاونت دانشجویی دانشکده کشاورزی در سالهای 70 الی 72 ، مدیریت گروه آموزشی علوم مهندسی آب دانشکده کشاورزی در سالهای 86 الی 92 ، مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سالهای 93 الی 94 و معاونت دانشجویی دانشگاه در سالهای 81 الی 85 و از سال 94 تاکنون اشاره کرد.

 

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها