انتخاب دبيران شوراي صنفي دانشكده هاي علوم تربيتي و روانشناسي و معماري، شهرسازي و هنر اسلامي

 Untitled-1 71 0

جلسات تعيين دبيران شوراي صنفي دانشكده هاي «علوم تربيتي و روانشناسي» و «معماري، شهرسازي و هنر اسلامي»، روز دوشنبه 20 دي ماه در سالن جلسات اين دانشكده ها برگزار شد. در اين جلسات كه براي تعيين دبير شوراي صنفي اين دانشكده ها از ساعت 13 تا ساعت 14 به طول انجاميد، كانديداهاي دبيري شوراي صنفي این دانشكده پس از اعلام آمادگي خود، به ارائه نقطه نظرات و ديدگاه هاي خود پرداخته و به سوالات اعضاي حاضر پاسخ دادند.

در ادامه راي گيري بصورت مخفي براي انتخاب دبير، از ميان دو كانديدای دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی انجام شد كه پس از شمارش آراء، آقاي علي نعيمي نظام آباد از دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي و در جلسه دانشکده معماری، آقاي محمد حيدري بدون راي گيري و با توافق منتخبين دانشكده معماري، شهرسازي و هنر اسلامي به عنوان دبير آن دانشكده ها انتخاب گرديدند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها