دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شد

Untitled-1

دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی دانشگاه، در جلسه ای که روز شنبه 16 بهمن ماه 1395 با حضور تعداد 13 نفر از دبیران شورای صنفی دانشکده ها و خوابگاه ها برگزار شد، آقای جواد بنی حسن، دبیر شورای صنفی دانشکده علوم ورزشی به عنوان دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شد.

در این جلسه ابتدا دبیر هر واحد به معرفی خود و ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده در شورای صنفی خود پرداخته و برنامه های در دست اجرای خود را برای حاضران شرح دادند.

در ادامه جلسه، دکتر احمدرضا اصغرپور، مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه ضمن تبریک به دبیران شورای صنفی واحدها، از آنان خواست به خاطر جایگاهی که به دست آورده اند و نمایندگی دانشجویان، موقعیت خود را جدی گرفته و برای حل مشکلات صنفی و رفاهی دانشجویان اقدام های موثر انجام دهند.

در ادامه، آقایان جواد بنی حسن دبیر شورای صنفی دانشکده علوم ورزشی، سید محمد حسینی دبیر شورای صنفی خوابگاه فجر، محمد صابریان دبیر شورای صنفی دانشکده مهندسی و پیمان عابدزاده دبیر شورای صنفی دانشکده علوم اداری و اقتصاد برای انتخاب دبیر شورای صنفی دانشگاه اعلام کاندیداتوری کرده و به بیان دیدگاه ها و برنامه های خود پرداختند. پس از بیان دیدگاه ها رای گیری به صورت مخفی انجام شد که آقای جواد بنی حسن دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی و دبیر شورای صنفی دانشکده علوم ورزشی به عنوان دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شد.

 در پایان مقرر شد مقدمات برگزاری اولین جلسه اعضای شورای صنفی دانشجویان با حضور رئیس و اعضای هیات رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد فراهم و این جلسه در اولین فرصت برگزار شود.

خبرنگار فرهنگی/ کارشناس تشکل های اسلامی دانشگاهیان: مهندس هادی اکرمی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها