عرضه كتاب هاي بخش معارفي سي و دومين جشنواره قرآن و عترت

عرضه كتاب هاي بخش معارفي سي و دومين جشنواره قرآن و عترت دانشجويان با تخفیف ویژه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار فرهنگي دانشگاه فردوسي مشهد؛ به همت امور قرآن و عترت مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه كتاب هاي بخش معارفي سي و دومين جشنواره قرآن و عترت دانشجويان جهت خريد با تخفيف ويژه براي دسترسي آسان شركت كنندگان اين بخش در محل كانون قرآن و عترت دانشگاه عرضه مي شود.

شركت كنندگاني كه تمايل به خريد و تهيه كتابهاي اين بخش دارند مي توانند همه روز به مجتمع كانون هاي فرهنگي و هنري، پشت مسجد امام رضا(ع)، كانون قرآن و عترت مراجعه نمايند.

خبرنگارفرهنگی/ واحد امور قرآن و عترت: اکرم شاهد

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها