نامزدها و واجدین اخذ رای شانزدهمین انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی اعلام شدند

namzadha-site

 

طبق جلسه مورخ 26 بهمن ماه 1395 هیات نظارت بر انتخابات صلاحیت درخواست دهندگان کاندیداتوری شانزدهمین انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی بررسی و از بین 7 درخواست دهنده صلاحیت  6 نامزد مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار فرهنگی دانشگاه، صلاحیت محمدصادق اکبری نوقابی مدیرمسئول نشریه میدان علوم، آقای علی توکلی مدیرمسئول نشریه پویش، خانم طیبه طباطبایی مدیرمسئول نشریه مکث، آقای ابوالفضل عباسی مدیرمسئول نشریه مبارز، نیما مجری سازان طوسی مدیرمسئول نشریه حرکت و آقای مرتضی محمدپور مقدم مدیرمسئول نشریه سه قطره خون مورد تایید قرار گرفت

طبق زمانبندی انتخابات نامزدها می توانند از امروز تا ساعت 10 روز دوشنبه 9 اسفند تبلیغات نمایند.

همچنین 70 نشریه لیست ذیل نیز واجد شرایط اخذ رای شدند. طبق شیوه نامه انتخابات نشریاتی که طی یک سال گذشته در بازه 25 بهمن 94 تا 25 بهمن 95 یک شماره منتشر نموده باشند می توانند در انتخابات شرکت نمایند.

 طبق شیوه نامه انتخابات در صورتیکه در روز انتخابات نمی توانید حضور یابید می توانید اقدام به معرفی نماینده نمایید. طبق مصوبه جلسه کمیته ناظر بر نشریات به جهت احراز اعطای نماینده توسط مدیرمسئول، بایستی فقط از طریق اتوماسیون اداری نماینده با ذکر دقیق مشخصات فرد شامل نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی معرفی گردد

ماده 17 - شیوه نامه انتخابات - مدیرمسئول میتواند برای شرکت در انتخابات، نمایندهای را معرفی نماید. هر فرد تنها می تواند نماینده یک مدیر مسئول باشد و یک مدیر مسئول نمی تواند هم با رأی خود و هم با نمایندگی از مدیر مسائول دیگر در انتخابات شرکت کند.
نماینده با معرفی نامه مکتوب از سوی مدیرمسئول ، به جای وی در انتخابات رأی خواهد داد. معرفی نماینده بایست شامل نام و نام خانوادگی مدیرمسئول و نماینده و نام نشریه و موضوع نمایندگی(رأی دادن در انتخابات کمیته ناظر) و امضاء مدیرمسئول و تاریخ امضاء باشد.

خبرنگار فرهنگی/ خانه نشریات دانشگاهی: مهدی حافظی

 

لیست نشریات واجد اخذ رای

اطلاعيه و زمانبندی كامل انتخابات

شیوه نامه انتخابات مدیران مسئول

لیست نامزدهای انتخابات

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام نشریه

1

محمدصادق

اکبری نوقابی

میدان

2

علی

توکلی

پویش

3

طیبه

طباطبایی

مکث

4

ابوالفضل

عباسی

مبارز

5

نیما

مجری سازان طوسی

حرکت

6

مرتضی

محمدپور مقدم

سه قطره خون

 

 
  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها