دومین نشست صمیمی دانشجویان حامی محیط زیست برگزار می شود

سلسله نشست های  صمیمی دانشجویان حامی محیط زیست برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگار دانشگاه فردوسی، دومین جلسه از سلسه جلسات حفظ محیط زیست در قالب نشست صمیمی دانشجویان حامی محیط زیست به همت انجمن توسعه پایدار دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

گفتنی است این جلسه با حضور دانشحویان حامی محیط زیست و با محوریت حفظ محیط زیست در تاریخ سه شنبه سوم اسفند ماه 95،ساعت  ۱۲الی ۱۵ در دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی برگزارخواهد شد .


باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: جاوید

photo 2017-02-21 10-44-51

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها