جلسه ي ايده پردازي با كانون مهدويت دانشگاه علامه برگزار شد

جلسه ي ايده پردازي با اعضا كانون مهدويت دانشگاه علامه برگزار شد

به گزارش خبرنگار فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد، جلسه ي ايده پردازي و همفكري به ميزباني كانون مهدويت دانشگاه فردوسي مشهد با حضور سه نفر از مسؤولين كانون مهدويت دانشگاه علامه در محل مجتمع كانون هاي فرهنگي برگزار شد.

در اين جلسه دبير كانون مهدويت دانشگاه علامه به بیان مشكلات و چالش های پیش رو  پرداخت و براي مشكلات و مسائل دانشگاهي در شهر تهران طرح موضوع كرد. حاضرين در اين جلسه بر آن شدند با همفكري و ايده دادن به يكديگر ، طرح مباحث مهدوي در دانشگاه ها را تسهيل كنند .

در پایان جلسه  هديه اي به رسم يادبود از طرف كانون مهدويت دانشگاه فردوسي تقديم شد .

خبرنگار فرهنگی / کانون های فرهنگی و هنری: مریم طلوع شیخ زاده

IMG 20170218 193522

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها