سی و سومین کارگاه آموزشی نشریات برگزار شد

سی و سومین دوره كارگاه آموزشي نشريات ويژه صاحبان امتياز، مديران مسئول و سردبيران نشريات به منظور اخذ مجوز نشريه برگزار شد.

به گزارش خانه نشریات دانشگاه فردوسي مشهد، اين گارگاه روز پنجشنبه 5 اسفند ماه 1395 از ساعت 8 تا 18:30 در مجتمع کانون های فرهنگی هنری برگزار شد و به 20 نفر از متقاضيان دريافت مجوز نشريه آموزش هاي مقدماتي در قالب كارگاه هايي با موضوعات دستورالعمل نشريات، اصول روزنامه نگاري، اصول نگارش مقالات و مبانی گرافیک مطبوعاتی داده شد.

در اين كارگاه ها دانشجويان از اساتيد مجربي چون دكتر اعظم انصاري(عضو هيات علمي گروه حقوق دانشگاه و عضو حقوقدان کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه) در مبحث قوانین و مقررات، کوروش شجاعی (رئیس مرکز آموزش رسانه و مدیرمسئول سابق روزنامه خراسان) در موضوع اصول روزنامه نگاری و مقاله نویسی مطبوعاتی، وحید اقدسی (معاون مرکز آموزش رسانه روزنامه خراسان) در موضوع اصول رونامه نگاری و محسن عامل با موضوع مبانی گرافیک مطبوعاتی بهره بردند.

طبق اعلام خانه نشريات دانشگاه، اين كارگاه آموزشي ويژه اخذ مجوز نشريه بود و فقط صاحب امتياز، مدير مسئول و سردبير نشرياتي كه «درخواست مجوز نشريه خود را از طريق پرتال ارسال كرده و مراحل اولیه تایید را گذرانده و پرینت درخواست را تحویل خانه نشریات داده بودند» مي توانستند در كارگاه شركت نمایند.

خبرنگار فرهنگی/ خانه نشریات دانشگاهی: مهدی حافظی

 

photo 2017-02-25 07-57-59

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها