شانزدهمین انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی برگزار شد

به گزارش خبرنگار فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد؛ شانزدهمین انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد با مشارکت  92/5 درصدی واجدین اخذ رای امروز دوشنبه 9 اسفند ماه 95 در دانشکده دامپزشکی برگزار شد.

در این انتخابات که با حضور 62 نفر از 67 نفر از مدیران مسئول واجد شرایط برگزار شد؛ از 6 نامزد انتخابات 2 نفر به نفع نامزدهای دیگر انصراف دادند.

نتایج آرای ماخوذه بدین شرح است:
1️⃣ علی توکلی - 35 رای
2️⃣ نیما مجری سازان طوسی - 32 رای
3️⃣ محمدصادق اکبری نوقابی - 28 رای
4️⃣ ابوالقضل عباسی - 28 رای

بدین ترتیب آقایان علی توکلی و نیما مجری سازان طوسی به عنوان اعضای اصلی و آقای محمدصادق اکبری نوقابی به عنوان عضو علی البدل (با قرعه) انتخاب شدند.

خبرنگار فرهنگی/ خانه نشریات دانشگاهی: مهدی حافظی

photo 2017-02-28 08-28-17

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها