برگزاری مناظره دانشجويي با موضوع “جايگاه زنان در نظام جمهوري اسلامي”

به گزارش خبرنگار فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد؛ مناظره دانشجويي با موضوع “ مشارکت و جايگاه زنان در نظام جمهوري اسلامي” با حضور  مينو اصلاني رئيس بسيج جامعه زنان كشور در دانشكده الهيات برگزار مي شود.
در اين مناظره كه چهارشنبه 11 اسفند ساعت 12 در سالن اجتماعات دانشكده الهيات برگزار خواهد شد، دانشجويان در قالب تريبون آزاد در خصوص حجاب اختيار يا اجبار، محدوديتها و فرصتها نيز به بحث و گفتگو مي پردازند.

خبرنگار فرهنگی/ دانشکده الهیات: حبیب غفوریان

photo 2017-02-28 09-19-57

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها