انتصاب رئيس حوزه معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجويی دانشگاه فردوسی مشهد

reza danaii seij

رضا داناي سيج در حکمی که از سوی دکتر كامران داوري معاون فرهنگي- اجتماعي و دانشجويي دانشگاه صادر شد به عنوان رئيس حوزه این معاونت منصوب شد.

در حکم معاون فرهنگي- اجتماعي و دانشجويي دانشگاه فردوسی مشهد آمده است:

نظر به سوابق و تجربيات ارزنده شما و  گستردگي امور اين معاونت به ويژه پس از ادغام اخير حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي، بدين وسيله جنابعالي را به عنوان رئيس حوزه معاونت فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي منصوب مي نمايم.

اميد است در سايه الطاف الهي وهمت، تلاش و تدبير شايسته نسبت به ساماندهي امور اين حوزه با همكاري كليه مجموعه هاي تحت پوشش حوزه معاونت اقدام نموده و در انجام اين مسئوليت خطير موفق و مويد باشيد.

باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها