برگزاری نشست " مستی اشرافی گری" در دانشکده ادبیات

 بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات ،همایش" مستی اشرافی گری" را برگزارمی کند.
به گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، همایش "مستی اشرافیگری "روزدوشنبه 16 اسفند ساعت 12:30 درمحل تالار رجایی بخارایی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی برگزارمی شود.
دراین همایش که بامحوریت بررسی پیامدهای اجتماعی اشرافی گری درایران برگزارمی شود دکتراصغری نکاح (استادیار دانشگاه فردوسی مشهد،مدیریت پلی کلینیک دانشکده روانشناسی)  ودکترحسین اکبری ازاعضای هیئت علمی گروه علوم اجتماعی سخنرانی خواهندکرد.


باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: زهرا طالبیان شریف

photo 2017-03-04 18-09-55

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها