جلسه ی "سال نو احوال نو" با حضور سید محمد حسن اشرف برگزارشد

جلسه ی "سال نو احوال نو" با حضور سید محمد حسن اشرف برگزارشد.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی، دکتر اشرف درمقدمه ی بحث خودعنوان کرد: ما اینجا دور هم جمع شدیم برای حسن استفاده از یک نماد ملی.قبل از اینکه درباره تغییر و تحول در سال جدید صحبت بکنیم، بایدتکلیف خود را با سال گذشته معلوم کنیم.
وی سپس به طرح چند سوال درباره سال گذشته پرداخت: بنده اسم این قسمت از عرایضم  را خانه تکانی روانی میگذارم که لزوم آن بیش از گذشته احساس میشه.آیا کسی هست که لازم باشد از او عذرخواهی کنیم؟آیا کسی هست که لازم باشد از او قدردانی کنید؟ آیا کسی هست که شما نبخشیده باشید؟ آیا کسی هست که به او بدهی داشته باشیم؟ آیا وسیله دارید که در سال گذشته از آن استفاده نکرده باشید؟چقدر فایلهای سامان دهی نشده درفضای مجازی که مال شماست دارید؟
وی پس از مقدمه به ذکر چند نکته پرداخت: نکته اول اینکه چیزی به نام تحول نداریم. وقتی میگوییم تحول یعنی به زندگی روانی خود اعلام جنگ میکنیم یا اینکه اول و آخرزندگی را نگاه کردیم و نحوه تحول را ندیدیم.تحول ناگهانی نیست یک فرآیند تدریجی است. نکته دوم اینکه تحول با نارضایتی شروع نمی شود.نیاز مساوی با ناراضی بودن نیست. مابه خیلی چیزها نیاز داریم که ناراضی از آنهانیستیم. هرچه ناراضی تر باشیم تحول را به تأخیر انداخته ایم.نارضایتی باعث کنترل می شود.
وی منبع تحول را با اشاره به جهان پدیداری تبیین کرد: جهان پدیداری آن چیزی ست که در لحظه لحظه ی زندگی تجربه و ادراک میکنید و این جهان سه بخش دارد بخشی روی آن کنترل دارید،بخشی که روی آن نفوذ دارید و بخشی که میتونید آنرا ادراک کنید.ما روی بعضی از رفتارهای خرد در اینجا و اکنون،کنترل داریم.اگر روی بخشهایی که روی آن کنترل داریم سرمایه گذاری کنیم ،نفوذبیشتر خواهدشد و منبع تحول این است که حضور اینجا و اکنونی را زیاد کنیم.


باشگاه خبرنگاران دانشگاه فدروسی مشهد: صفایی

photo 2017-03-06 08-01-54

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها