كانون تاك نهمين جلسه ي كارگاه حس نو را برگزار کرد

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسي مشهد، نهمين جلسه ي كارگاه هفتگي حس نو در روز سه شنبه ۱۰ اسفند ماه در محل مجتمع كانون هاي فرهنگي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد.

در اين جلسه كه با حضور جمعي از دانشجويان نابينا، كم بينا و بيناي عضو كانون تاك همراه بود؛ مباحثه اي با محوريت ارتباطات، تعاريف و نمود ها مطرح شد كه مهم ترين عناوين آن به شرح زير مي باشد.

تقسيم بندي انواع ارتباط از لحاظ مخاطب، در وهله ي اول

بررسي اولين نوع ارتباط انسان در بدو تولد و تكامل نحوه و هدف برقراري ارتباط در سنين بزرگسالي از ديدگاه روانشناسانه

بيان برخي نكات ضروري در برقراري ارتباط كلامي سالم

بررسي تاثير مزاج ها در رفتار و روابط انسان

بررسي  تاثير روابط با نزديكان بر اخلاقيات و رفتار افراد

بررسي معيار هاي فردي براي انتخاب مخاطب براي ايجاد روابط دوستانه و صميمانه

بررسي تفاوت بين همدلي و همدردي در روابط دوستانه

بررسي كيفيت روابط بين نويسنده و خواننده با توجه به نوع نگارش و محتويات كتاب

بيان و بررسي بازي تقليد و ارتباط انسان ها و ربات ها در روند رشد تفكرجايگزيني هوش مصنوعي با انسان

تحليل امواج راديويي دريافتي از كيهان، زمينه اي براي ارتباط بين انسان و كائنات

در آمدي بر تحليل شعراتاق آبي سهراب سپهري به قلم سروش دباخ
 
نقل داستاني از كشكول شيخ بهايي

گفتني است اين موضوعات از قبل با توجه به حوزه هاي تخصصي اعضا انتخاب شده و مباحثه نيز با استقبال همه حاضرين در اين جلسه مواجه شد.

 پايان بخش این جلسه ، خوانش شعري در مدح علي بن موسي (ع) توسط فرشاد بهشتي، و زير صداي دو تار آقاي امين مسافرتي، از اعضاي اصلي كانون تاك بود.

شايان ذكر است هدف كانون تاك از برگزاري اين جلسات كه از سال گذشته برگزار مي شود؛ ملموس كردن مباحثي براي دانشجويان با ضعف بينايي و همچنين نمايش توانمندي هاي دانشجويان نابينا و كم بينا مي باشد.

 

باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: مریم طلوع شیخ زاده

IMG 20170301 053949

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها