فصلنامه علمی تخصصی انجمن علمی مهندسی صنایع

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد؛ فصلنامه علمی تخصصی انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد در بخش های بازار،مدیریت و کار افرینی،تجارت، ارگونومی،تحقیق در عملیات،سیستم های نوین تولیدی،مدیریت پروژه،کاربرد مهندسی صنایع در صنعت خدمات،برنامه ریزی حمل و نقل،مهندسی تعمیرات و نگهداری و سایر موضوعات مرتبط مقاله میپذیرد.
مقاله ارائه شده باید دارای ویژگی های زیر باشد:
نباید در نشریات دیگر چاپ شده باشد
باید شامل بخش های چکیده،مقدمه،
کلیدواژه،متن اصلی،نتیجه گیری و منابع باشد.
مقالات حداکثر ۷صفحه تایپ شده در نرم افزار wordباشد.
کلیه متون با فونتnazanin و سایز۱۲ و عناوین با فونتboldو سایز۱۴تایپ شوند.
این نشریه در رد یا قبول مقالات آزاد است
فایل های عکس مربوط به هر مقاله باید با فرمت jpgپیوست شوند.
مقاله ها باید به ادرس ایمیل نشریه ارسال شوند.
لازم به ذکر است به نویسندگان مقالات چاپ شده گواهی چاپ اهدا خواهد شد و همچنین این مقاله در سطح کشور توزیع می‌شود.
ضمنا پژوهشگران و محققان تمامی رشته ها می‌توانند در موضوعات ذکر شده یا مشابه آن مقاله خود را ارسال کنند.
مهلت ارسال مقالات تا۲۰اردیبهشت است.


باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: زهرا عسكری

photo 2017-03-26 23-33-42

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها