کرسی «طلاق؛ مسئله اجتماعی یا راه حل» برگزار می شود

کرسی آزاد اندیشی «طلاق؛ مسئله اجتماعی یا راه حل» در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می ­شود.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، به همت دبیرخانه کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه فردوسی مشهد و با مشارکت شورای اجتماعی وزارت کشور  کرسی آزاد اندیشی «طلاق؛ مسئله اجتماعی یا راه حل» برگزار می ­شود.

این نشست علمی روز یکشنبه 27 فروردین ماه ۱۳۹6 از ساعت ۱2 الی ۱4 در  سالن دکتر رجایی دانشکده ادبیات برگزار خواهد شد.

گفتنی است این نشست با حضور دکتر غلامرضا صدیق اورعی و دکتر حسین میرزایی  اعضای هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی همراه خواهد بود.


باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد

stand 2

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها