نقد و بررسی بازاریابی شبكه ای در ایران برگزار می شود

نشست نقد و بررسی بازاریابی شبكه ای در ایران به همت انجمن اسلامی دانشجویان نواندیش دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد؛  نشست نقد و بررسی " بازاریابی شبكه ای ،سراب یا واقعیت" ، سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ در محل تالار فارابی دانشكده علوم اداری و اقتصاد برگزار می شود.

این نشست  با حضور دكتر مهدی فیضی،عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی ، دكتر علیرضا حدادیان ، عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه فردوسی ، داوود نیك بخت ،فعال حوزه بازاریابی شبكه ای به همراه پرسش و پاسخ برگزار خواهد شد .

باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: مریم یعقوب پور

photo 2017-04-15 14-39-50

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها