نشست علمی با رویکردی انتقادی به ماهیت پژوهش علمی در روانشناسی برگزار می شود

به همت انجمن علمی  روانشناسی  نشست علمی با رویکردی انتقادی  به ماهیت پژوهش علمی در روانشناسی برگزار می شود.
به گزارش خبر نگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، نشست علمی با رویکردی انتقادی  به ماهیت پژوهش علمی در روانشناسی  روز دوشنبه  ۴ اردیبشت ماه ساعت ۱۱:۴۵ در سالن شورای شماره ۲ دانشکده علوم تربیتی برگزار می شود.
در این نشست که به مناسبت هفته آموزش برگزار می شود ، دکتر بختیار شعبانی ورکی عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی سخنرانی خواهد کرد.


باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: مینا شهابی

photo 2017-04-21 15-50-22

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها