سلسله جلسات بحث و گفتگو پیرامون نظریات نوین علمی با محوریت مدیریت رفتار سازمانی برگزار می شود

سلسله جلسات بحث و گفتگو پیرامون نظریات نوین علمی با محوریت مدیریت رفتار سازمانی به همت انجمن علمی استارت آپ دانشگاه فردوسی برگزار می شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، سلسله جلسات بحث و گفتگو پیرامون نظریات نوین علمی با محوریت مدیریت رفتار سازمانی با حضور زینب قاسمی دانشجوی دكترای رفتار سازمانی و سید مجتبی هاشمیان دانشجوی دكترای رفتار سازمانی یكشنبه۳ اردیبهشت  و دوشنبه ۴اردیبهشت ۱۳۹۶ در محل آمفی تئاتر دانشكده حقوق و علوم سیاسی برگزار می شود.

لازم به ذكر است موضوعات مورد بحث در این جلسات پیشینه و چگونگی شكل گیری نظریه ،اصول و مبانی و دید گاه های نظریه ،نقد و بررسی نظریه ، كاربرد نظریه در مدیریت رفتار سازمانی خواهند بود.

باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: مریم یعقوب پور

photo 2017-04-21 20-39-49

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها