کارگاه های مقاله نویسی به زبان ساده در حوزه علوم انسانی و اجتماعی برگزار می شود

مجموعه کارگاه های مقاله نویسی به زبان ساده در حوزه علوم انسانی و اجتماعی  برگزار می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، به همت انجمن علمی علوم تربیتی و معاونت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی مجموعه کارگاه های مقاله نویسی به زبان ساده در حوزه علوم انسانی و اجتماعی با حضور دکتر رحمت الله فتاحی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد یکشنبه 3 اردیبهشت ماه 1396 از ساعت 16 تا 19 در سالن شورای شماره یک دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار می شود.
علاقه مندان می توانندجهت ثبت نام به دفار انجمن علمی مراجعه نمایند.


باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: زهرا سادات حسینی

photo 2017-04-21 16-59-31

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها