نشست علمی راهکارهای جلوگیری از بی اخلاقی های علمی برگزار می شود

نشست علمی راهکارهای جلوگیری از بی اخلاقی های علمی با تاکید بر سرقت ادبی(plagiarism)  برگزار می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، به همت انجمن علمی علوم تربیتی با همکاری معاونت آموزشی دانشکده علوم تربیتی نشست علمی راهکارهای جلوگیری از بی اخلاقی های علمی با تاکید بر سرقت ادبی با حضور دکتر شعله ارسطو پور عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد یکشنبه 3 اردیبهشت ماه 1396 از ساعت 12 الی 14 در سالن شورای شماره 2 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار می شود


باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: زهرا سادات حسینی

photo 2017-04-21 17-04-57

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها