کرسی آزاد اندیشی بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم برگزار می شود

به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی کرسی آزاد اندیشی"عملکرد اقتصادی دولت یازدهم" برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی،کرسی آزاد اندیشی بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در سه شنبه 12 اردیبهشت ماه ساعت 12 در محل تالار دکترشریعتی  دانشکده ادبیات برگزار می شود.
جلسه باحضور دکتر حسین عبده تبریزی - اقتصاددان و مشاور مدیریت و تأمین مالی وزارت راه و شهرسازی - و دکتر محمد خوش چهره - عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران- خواهدبود.


باشگاه خبرنگران دانشگاه فردوسی مشهد: فائزه صفایی

photo 2017-04-27 23-48-16

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها