دوازدهمين جلسه ي كارگاه هفتگي حس نو برگزار شد

به گزارش خبرنگار دانشگاه فردوسي مشهد، دوازدهمين جلسه ي كارگاه هفتگي حس نو در روز دو شنبه 4 ارديبهشت ماه در محل مجتمع كانون هاي فرهنگي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد.

در اين جلسه كه با حضور جمعي از دانشجويان نابينا، كم بينا و بيناي عضو كانون تاك همراه بود؛ مباحثه اي با محوريت ورزش، تعاريف و نمود ها مطرح شد كه مهم ترين عناوين آن به شرح زير مي باشد.

معرفي ورزشهاي مختص افراد دچار آسيب بينايي از جمله گلبال شودان و ...

معرفي ورزشهاي مناسب سازي شده براي اين گروه مانند فوتبال نابينايان

معرفي ورزشهاي مشترك بين افراد با آسيب بينايي و سايرين مانند شطرنج

تاريخچه ي ورزش و بررسي سير تحولي آن از آغاز تا كنون.

بررسي ورزش باستاني ايران و ورزش زورخانه اي.

بيان برخي نكات ضروري در هنگام ورزش كردن.

بررسي تاثير ورزش بر كاركرد ذهن

گفتني است اين موضوعات از قبل با توجه به حوزه هاي تخصصي اعضا انتخاب شده و مباحثه نيز با استقبال همه حاضرين در اين جلسه مواجه شد.

شايان ذكر است هدف كانون تاك از برگزاري اين جلسات كه از سال گذشته برگزار مي شود؛ ملموس كردن مباحثي براي دانشجويان با ضعف بينايي و همچنين نمايش توانمندي هاي دانشجويان نابينا و كم بينا مي باشد.

باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: مریم طلوع شیخ زاده

IMG 20170425 131307

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها