نخستین همايش كشوري كانون هاي همياران سلامت روان برگزار شد

fdfdfdf

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، نخستین همايش كشوري كانون هاي همياران سلامت روان، 29 لغايت 31 فروردين 1396 با همكاري دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري – معاونت دانشجويي مركز مشاوره دانشگاه تهران و اداره كل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور در اردوگاه شهيد باهنر تهران برگزار گرديد. اعضاي شوراي مركزي كانون دانشگاه فردوسي مشهد نيز در اين همايش حضور يافتند.
روز آغازين همايش پس از افتتاحيه با سخنراني ​دكتر به نژاد معاون دانشجويي دانشگاه تهران، دكتر صديقي معاون وزير و رئيس سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، دكتر پور فتح الله رئيس سازمان انتقال خون ايران، دكتر رياضي معاون امور دانشجويان داخل سازمان وزارت علوم و رئيس همايش، دكتر يعقوبي مدير كل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجويان وزارت علوم و دبير علمي همايش، دكتر افشار معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت هاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري همراه بود.

عصر روز اول ميزگرد تخصصي درخصوص جوانان و مشاركت نهادمند اجتماعي با حضور دكتر شهريور مدير كل اجتماعي و فرهنگي استانداري تهران، دكتر پاشايي معاون مدير كل مشاركت هاي اجتماعي جوانان وزارت ورزش و جوانان، دكتر رضازاده رئيس مركز توسعه پيشگيري و اعتياد سازمان بهزيستي كشور، دكتر محبوبي معاون مركز اجتماعي وزارت كشور برگزار شد.

در ادامه شركت كنندگان در برنامه بازديد از برج ميلاد حضور يافتند.

روز دوم همايش در دو نوبت صبح و عصر به برگزاري كارگاه هاي آموزشي و ميزگردهاي تخصصي اختصاص يافت كه همياران به طور سازمان يافته در آنها شركت نمودند. عناوين كارگاه ها و ميزگردها به شرح ذيل مي باشد:

كارگاه آموزشي مداخله در خودكشي

كارگاه آموزشي پيشگيري از اعتياد

كارگاه آموزشي مقابله با شكست هاي عاطفي

كارگاه آموزشي علامت شناسي و ارجاع

كارگاه آموزشي پيشگيري از ايدز

كارگاه آموزشي مديريت، تيم سازي و تسهيل گري

كارگاه آموزشي مهارت هاي هميار در مشاوره شغلي

ميزگرد تخصصي افسردگي و خودكشي

ميزگرد تخصصي ايدز و اعتياد

ميزگرد تخصصي اشتغال و كارآفريني

ٰميزگرد تخصصي دانشجو و فضاي مجازي

روز سوم و در اختتاميه همايش پس از سخنراني دكتر كردوني مدير كل آسيب هاي اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي – تقديرنامه كانون هاي همياران سلامت روان دانشگاه ها به نمايندگان مناطق كشور تقديم شد و بيانيه پاياني همايش قرائت گرديد.

باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: مریم طلوع شیخ زاده

hamayesh

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها