همایش از دانشگاه تا صنعت،بیان تجربه های شیرین کارآفرینی برگزار می شود

همایش از دانشگاه تا صنعت،بیان تجربه های شیرین کارآفرینی برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، همایش از دانشگاه تا  صنعت،بیان تجربه های شیرین کار آفرینی با حضور مهندس علیرضا تیموری مدیر عامل گروه پیشگامان و عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت استان 2شنبه 11 اردیبهشت ماه 1396  در دانشکده مهندسی برگزار می شود.

شایان ذکر است این همایش به همت انجمن علمی مهندسی شیمی و با همکاری خانه صنعت معدن وتجارت برگزار می شود.


باشگاه خبرنگارن دانشگاه فردوسی مشهد: زهرا سادات حسینی

photo 2017-04-28 15-21-56

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها