سخنرانی علمی " هوش موفق " در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 انجمن علمی علوم تربیتی با همکاری  معاونت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی سخنرانی علمی با موضوع  "هوش موفق" را برگزار می کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد،  سخنرانی علمی " هوش موفق " توسط فریبا قلعه نوی دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی  روز شنبه 16 اردیبهشت 1396 از ساعت 10 تا 12 در سالن شورای شماره دو دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار می شود.

شایان ذکر است این نشست علمی با حضور  و نظارت دکتر حسن کارشکی معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی برگزار خواهد شد.


باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: غلامحسین نوعی

photo 2017-05-03 19-35-00

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها