سخنرانی علمی با موضوع "آموزش مداوم در عصر آنتروپوسن" برگزار می شود

 سخنرانی علمی با موضوع  "آموزش مداوم در عصر آنتروپوسن" برگزار می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد،  به مناسبت هفته اموزش و در راستای طرح زکات علم و آموزش رایگان سخنرانی علمی با موضوع " آموزش مداوم در عصر آنتروپوسن " توسط  دکتر  بختیار شعبانی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، روز شنبه 16 اردیبهشت 1396 از ساعت 12 تا 14 در سالن شورای شماره یک دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار می شود.

شایان ذکر است این نشست علمی به همت انجمن علمی علوم تربیتی با همکاری  معاونت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار خواهد شد.


باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: غلامحسین نوعی

photo 2017-05-03 19-41-27

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها