برگزاری تریبون گفتگوی دانشجویی منطقه آزاد با موضوع انتخابات

به همت بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد تریبون گفتگوی دانشجویی منطقه آزاد پیرامون انتخابات برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، تریبون گفتگوی دانشجویی منطقه آزاد روز یکشنبه ۱۷اردیبهشت ماه از ساعت۱۳ در محل درب شمالی (اصلی ) دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

گفتنی است  تریبون گفتگوی دانشجویی منطقه آزاد  از شبکه سه سیمای ملی پخش خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: مریم شهابی

photo 2017-05-06 08-12-51

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها